MAĞARALAR

Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (EGEMAK) tarafından yürütülen İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte olan 'İzmir'in Mağaraları' konu başlığı altında yayımlanan kitapta yer alan bilgiler ışığında;
Ege ÜniversitesiMağara Araştırma Kulübü'nün (EMAK) iştirakçi olduğu proje ile ilgili olarak proje kapsamında ilçemizde mevcut mağaralarda çekimler gerçekleştirildi.
Araştırma bilgilerini ve fotoğrafları bizlerle paylaşan Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği'ne (EGEMAK) teşekkür ederiz.

Derneğin sürdürmüş olduğu;
Projenin genel amacı 'İzmir bölgesinde mağara koruma konusunda çevresel kalitenin iyileştirilmesine destek olarak İzmir'in doğaya ve çevreye saygılı, sürdürülebilir politikalara sahip olmasına katkıda bulunmak' olarak belirlenmiştir.

Gerçekleştirilmekte Olan Projenin Özel Amaçları:
-Mağaraların korunması amacıyla bilinç yaratarak, mağaraların sürdürülebilir şekilde korunması, mağara içindeki ekolojinin gelecek nesillere aktarılacak şekilde korunmasının sağlanması;
-İzmir'deki mağaralarının envanterinin çıkarılarak yurtiçi ve yurtdışındaki profesyonel mağaracılar için haritalama çalışmasını içeren bir kaynak oluşturulması;
- İzmir'in doğal güzellikleri arasında yer alan mağaraların, belgesel, envanter ve tanıtım/bilgilendirme levhaları ile tanıtılarak, sahip olduğumuz güzelliklerle ilgili koruma politikalarının ve farkındalıkların geliştirilmesi;
- Yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği geliştirerek mağaraların sürdürülebilir korunmasının sağlanması;
- İzmir'deki mağaraların bilinirliğini artırarak tanıtımını yapmak, korunması ile ilgili kamuoyu oluşturmak;

İlçemizde bulunan mevcut 3 adet mağara hakkında genel bilgiler;

Dipsiz kuyu Mağarası;
Karaburun'un Civa Madeni Mevkii'nde bulunan mağara 85 metre derinliğindedir ve neredeyse hiç oluşuma sahip değildir. Mağara 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından araştırılmıştır.

Peynirini Mağarası;
Karaburun'un Civa Madeni Mevkii'nde bulunan mağara 108 metre derinliğinde ve 229 metre uzunluğundadır. Büyük galerilere sahip olan mağarada çok sayıda yarasa yaşamaktadır. Mağara 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından ilk kez araştırılmış ve 2002 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından dikey kısmı bulunarak araştırması genişletilmiştir.

Hades Mağarası;
Karaburun'da Yayla Köyü
yakınlarında bulunan mağara 8 metre derinliğinde 23 metre yüksekliğinde ve 52 metre uzunluğundadır. Çok güzel oluşumlara ve büyük bir galeriye sahip olan mağarada yarasa yaşamaktadır. Mağara 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından araştırılmıştır.

 


Hades Mağrası
Fotoğraf : Nafi OnurMağaracılık
Mağara denilince birçok insanın aklına korku dolu yerler gelir. Çünkü yer altındaki bu karanlık ortam birçok bilinmeyeni barındırır ve gizemli efsanelere konu olmuştur. Oysa mağaralar uzun yıllar önce insanlar tarafından barınak veya depo olarak kullanılmıştır. Ancak daha sonraları insanların barınma anlayışının gelişmesi ve değişmesiyle birlikte tekrar eski gizemli hallerine geri dönmüşlerdir. Günümüzde ise turizme açılmış bazı mağaralar ve mağaracılar tarafından araştırılmış olanlar hariç bilinmezliklerini halen korumaktadırlar.
Bazen yerin yüzlerce metre altına uzanabilen mağaralar, içlerinde sarkıtların, dikitlerin, sütunların ve diğer oluşumların güzelliğiyle mağara meraklılarını kendisine çekmektedir. Birçok kişi turistik mağaralarda bu oluşumları görebilirken bazıları da bu işi profesyonel bir spor olarak yapmaktadır.
Mağaracılık, mağaraların araştırılması ve incelenmesi ile ilgilenilen bilim ve spor dalıdır. Mağara Bilimi (Speleoloji), sporla bilimin iç içe olduğu yegâne doğa sporudur. Bünyesinde yürüyüş, kampçılık ve ip inişi gibi birçok sportif alanı; ölçüm, haritalama gibi uzmanlık alanlarını; jeoloji, hidrojeoloji, biyoloji gibi bilim dallarını barındırır.
Mağaracılık bireysel yapılabilecek bir spor değildir. Birbiriyle uyumlu, tecrübeli, birbirini tanıyan, sorumluluk bilinci yüksek ve iyi anlaşan bir ekiple yapılmalıdır. Mağaracılık keyifli olduğu kadar tehlikeli de bir doğa sporudur. Mağaralara mutlaka gerekli eğitimler alındıktan sonra uygun teknik malzemelerle girilmelidir.
Mağaracılar araştırma bölgelerinde buldukları mağaraları en derin köşesine kadar araştırdıktan sonra haritalandırırlar. Bu keşifler mağaranın büyüklüğüne ve derinliğine göre günlerce sürebilir. Bu süre içerisinde mağarada saatlerce hatta bazı durumlarda mağara içi kamplarda uyuyarak günlerce kalmak gerekebilir. Bir mağaracı karanlık, yükseklik ve su gibi insanın doğal korkularıyla mücadele etmek zorunda kalır. Yeri geldiğinde ıslanır, bazen dar ve çamurlu deliklerde sürünür. Zorlu bir spor olsa da bilinmeyenin merakı ve yer altındaki oluşumların güzelliği mağaracıyı ayakta tutar. Mağaradan çıktığında bilinmeyenin keşfinin hazzıyla yeni mağaralara doğru yol alır.